ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА ЗА ВОСПИТУВАЧИ НА ТЕМА „ГИ ПОЧИТУВАМЕ РАЗЛИЧНОСТИТЕ“

 

Од 04.04. до 05.04.2014 год. е реализирана професионална обука за воспитувачи на тема „Ги почитуваме различностите“ – проект за рана едукација за прифаќање на различностите.
На обуката беа присутни воспитувачи од детската градинка кои директоно учествуваа во реализирањето на обуката преку темите:
- Толкување на различностите во детската возраст;
- Работилница – Различностите со кои се соочуваме;
- Презентации на искуства;
- Креирање на инклузивна култура;
- Работилница – Дефинирање на бариерите во инклузивната занимална;
- Работилница – Индекс на инклузија;
- Улогата на семејстовото во креирање на позитивна слика за различностите;
- Работилница – Игра на улоги;
- Почитување на различностите кај децата со инвалидност;
- Работилница – Креирање на игри.
Проектот го реализира „Детската амбасада Меѓаши“ директор Драган Змијанац
Асистент- Катерина Коневска
Тренери: Проф д-р Лена Дамовска и проф д-р Зора Јачова

 

  • image
  • image