Потпишан Меморандум за ПРЕЦЕДЕ програма

 

14.04.2014 год. Берово

 

Потпишан МЕМУРАНДУМ за соработка помеѓу градинката „23 Август“од Берово и Првата детска амбасада во светот Меѓаши за пилотирање на прирачникот -Ги почитуваме различностите-во рамки на ПРЕЦЕЦЕ програмата (Партнерство за помирување преку Ран Детски Развој и образование во Европа)."ГИ ПОЧИТУВАМЕ РАЗЛИЧНОСТИТЕ" ПРЕЦЕДЕ е рагионална програма која се спроведува во Македонија, Албанија, Србија, Косово и Хрватска . Програмата Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа – ПРЕЦЕДЕ e финасирана од Европската унија.

 

  • image
  • image