Активност: Ова сум јас – идентитет и припадност

Активност: Ова сум јас – идентитет и припадност

 

 I средна група 4-5 год.

Воспитувач: Лилјана Бојчовска

Неговател: Ленка Ралповска

Тема:   Ги почитуваме различностите

Активност: Ова сум јас – идентитет и припадност

Цел: Запознавање на децата со различностите помеѓу себе.

- Секој од нас е личност за себе иако имаме исто име, живееме во ист град, во иста држава.

-Но се разликуваме по датумот на раѓање, некој има сестра, некој брат, можеби некој има и брат и сестра.

  • image
  • image