Павење леи и засадување цвеќе

Правење леи и засадување цвеќе

Голема група – целодневен престој

Воспитувач:  Невенка Таковска

Неговател: Славка Миловска

 

Активност: Засејување на семе од цвеќе, Лепа Ката, ниска мешаница – Астра

Децата се запознаа со правењето на леи, нивно засејување и користа од цвеќето – како украс на природата и храна за пчелките и останатите инсекти. Цвеќето е симбол , со кое ги изразуваме нашите емоции – љубов, радост.

  • image
  • image