„Рециклирај денес – мисли за утре“

07.04.2015

Воспитувач: Славица Бубевска

Неговател: Модица Чиплаковска

Голема група целодневен престој

 

Работилница: Посета од родител Александра Пачемска, наставник по природни науки. Александра водеше разговор за Екологијата со децата, ги запозна со темата што ќе ја работиме „Рециклирај денес – мисли за утре“ со употреба на лаптоп презентација, за на крај децата да работат во работните листови и селектираа разни видови на отпад.

  • image
  • image