Работилница :  Зеленчукви плодови

 

Април 2015

Работилница :  Зеленчукви плодови

Голема група

Воспитувач : Мелиха Кујунџиќ

Неговател: Суада Демир

 

Децата се запознаа со здрава храна -зеленчук - и заедно со воспитувачката  и негователката изработија зеленчукови плодови од пластелин.  

  • image
  • image