Работилница : Стоматолог 

 

07.04.2015

Работилница : Стоматолог со присуство на родител стоматолог

Воспитувач: Лилјана Бојчовска

Неговател : Ленка Ралповска

Средна група

„Одржување на хигиената на забите“ и запознавање со пробор за хигиена, четка, паста како и запознавање со алатките кои служат при одржување на здравјето на запчињата.

  • image
  • image