Работилница:  изработка на Рози

 

Работилница:  изработка на Рози

Голема група

Воспитувач: Мелиха Кујунџиќ

Неговател: Суада Демир

21 ви Март - Денот на пролетта го означивме со изработка на цвеќето Роза од природен материјал-хартија. Розите се прогласени за симбол на пролетта. Децата заедно со воспитуваката и негователката ги изработија Розите во различни бои, бои на пролетта.

  • image
  • image