Посета на Манастир Св. Богородица

Посета на Манастир Св. Богородица

 

17.04.2015

Големи групи-целодневен и полудневен престој

Воспитувачи: Сузана Букушовска, Невена Таковска, Славица Бубевска, Мелиха Кујунџиќ

Негователи: Славка Миловска, Модица Чиплаковска, Суада Демир

 

Активност: Прошетка до блиската околина – Манастирскиот комплекс  „Св. Богородица“.

 

Негување, односно насочување на децата на културно однесување при посета на комплексот и развивање љубов кон одржување на традиционалните верски празници и обичаи.

 

  • image
  • image