Работилница со ДА Меѓаши 27.05.2015

Посета на нашата градинка од страна на стручен тим од Првата Детска Амабсада „Меѓаши“.

Фокус група со родители од страна на Првата Детска Амбасада  „Меѓаши“ и Работилница за застапување и лобирање со посебен акцент на вклучување на родителите во процесот на лобирање за прашања поврзани со вклученоста на мировните аспекти и почитување на различностите во програмите за ран детски развој. Овие активности се спроведуваат како дел од ПРЕЦЕДЕ програмата каде што детската градинка „23 Август“ е активно вклучена од самите почетоци. 

 

  • image
  • image