Зелена иднина за нашите деца

Проект „Енергетска ефикасност“ , реализиран од  Општина Берово, односно градоначалникот г-дин Драги Наџински со неговото несебично ангажирање и залагање успеа да го реализира проектот со партнерство со градинката „Џани Родари“ од Гоце Делчев Р. Бугарија.

 

Дводневен семинар за воспитниот персонал од ОЈУДГ „23Август“ – Берово и воспитувачките од Гоце Делчев –Р. Бугарија на тема „Зелена иднина за нашите деца“.

Исходот од проектот се двете книги изработени од  „ЕдукаМак“. Лидер на проектот е м.р. Ели Маказлиева задолжена за изработка на проектот , односно издавање на сликовница за дца „Зошто вреди енергија да се штеди“ и Упатство со прирачникот „Зошто вреди енергија да се штеди“ – за воспитувачи и родители- автор  проф. д-р Лена Дамовска .

Реализиран е дводневен семинар на 14-15.11.2015 год. за воспитувачите од „23Август“ – Берово  и воспитувачите од „Џани Родари“ – Гоце Делчев.

Предавач на семинарот е проф. д-р Лена Дамовска од Филозовскиот Факултет, која е и автор на Упатството за работа со прирачникот „Зошто вреди енергија да се штеди“.

  • image
  • image