Работилница: Здрава храна - HEALTHY FOOD by ZEGIN

На ден 10.5.2016 год. Одржана е едукативна работилница – под мотото „Здрава храна“ организатор HEALTHY FOOD by ZEGIN.

Присутни на работилницата се децата од големите групи , родителите и персоналот од градинката.

Предавач: проф. д-р  Драгица Зенделовска – Нутриционист и Лилјана Варадиновска одговорен менаџер од Агенцијата за храна – ЗЕГИН.

 

                             Децата од големите групи и HEALTHY FOOD by ZEGIN поединечно

  • image
  • image