Промоција на МОНОГРАФИЈАТА

Промоција на Публикацијата

ЧЕТИРИДЕЦЕНИСКИОТ РАЗВИТОК И ТВОРЕШТВО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА „23 АВГУСТ“ БЕРОВО  

Автор на публикацијата Фимка Ковчегарска - Директор на ОЈУДГ „23 Август“ - Берово,

промотор Проф. д-р Јелица Николовска

  • image
  • image