Проектот на 

Националното здружение на сопственици на приватни шуми - Берово

Градинката учествуваше во Проектот на - Националното здружение на сопственици на приватни шуми - Берово и како резултат доби донација - Дрвен град - во дворот на градинката.

 

Проектот беше организиран од Националното здружение на сопственици на приватни шуми  - Берово по повод - Меѓународната година на Шумите 2011

 

Подржувачи:

 

SIDA , Шведска интернационална агенција за развој;

 

SNV , Холандска развојна организација и

 

ReFoRD , Регионален центар за шумарство и рурален развој.

 

  • image
  • image