Првиот воспитен тим

 

6 Февруари 1976 год. отварање на Детската градинка во градот Берово. Првиот воспитен тим и првите деца кои почнаа да пратат воспитно образовна програма.

  

 

  • image
  • image